Ivaretagelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger BK-Anlegg en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Loven innebærer også at BK-Anlegg må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet BK-Anlegg gjør for å sikre dette.

BK-Anleggs leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. BK-Anlegg ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler BK-Anleggs holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Styret i BK-Anlegg AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt dagligleder og HMS- ansvarlig ansvar for BK-Anleggs etterlevelse av den.

Spørsmål som gjelder BK-Anleggs etterlevelse av åpenhetsloven, kan rettes til post@bkanlegg.no