Personvernerklæring for BK-Anlegg AS

Daglig leder er på vegne av BK-Anlegg AS  behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

BK-Anlegg AS har fokus på å ivareta og beskytte kunders personvern, og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger BK-Anlegg AS mottar og samler inn når du er inne på nettsiden vår, og hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Grunnlaget for behandlingen

 Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

Vi trenger disse opplysningene for å kunne ta kontakt med deg og identifisere ditt behov.

Innhenting av personopplysninger

Kontaktskjemaer

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å registrere seg for bruk av kontaktskjema. Dette sendes til oss på e-post, hvor microsoft 365 gjelder i forhold til datasikkerhet.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Vi i BK-Anlegg lagrer bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som du kontaktet oss for. Dette betyr at vi kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss.
Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet for at de ble samlet inn, sletter vi dem.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: post@bkanlegg.no

BK-Anlegg AS
Gamle leirdalsvei 9, 1081 Oslo  

BK-Anlegg AS vil kontinuerlig oppdatere vår policy for personvern for å møte gjeldende lover og forskrifter.


Oppdatert 15.06.22